MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

เช็คสิทธิก่อนย้ายเบอร์

การย้ายค่ายเบอร์เดิม คืออะไร
คือ การย้ายไปใช้บริการโทรศัพท์มือถือกับค่ายอื่น แต่ยังคงใช้เบอร์เดิม โดยสำนักงาน กสทช. มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายให้บริการย้ายค่ายด้วยขั้นตอนและมาตรฐานเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โดยสามารถใช้งานเบอร์เดิมได้ไม่ว่าจะย้ายไปค่ายใดๆ ที่มีการให้บริการดีกว่า มีค่าบริการเป็นธรรม หรือมีสัญญาณการให้บริการดีกว่า และยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกค่ายมือถือมีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วย
เช็คสิทธิก่อนการย้ายค่ายคืออะไร
การย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นการเลิกสัญญาบริการกับค่ายเดิมและทำสัญญาบริการกับรายใหม่ โดยผู้ใช้บริการที่จะสามารถย้ายค่ายได้ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดกับค่ายเดิม และต้องไม่มียอดค้างชำระกับค่ายมือถือที่ใช้งานอยู่ (กรณีระบบรายเดือนเท่านั้น) สำนักงาน กสทช. จึงออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเช็คหรือตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ก่อนย้ายค่าย โดยเช็คสิทธิได้ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกด *151* พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) # และโทรออก หากไม่ติดเงื่อนไขใดๆ จะได้รับรหัสแสดงตนทาง SMS ภายใน 10 นาที
รหัสแสดงตนคืออะไร
หมายถึง รหัส 8 หลัก ที่ใช้ในการยื่นสมัครย้ายค่ายกับรายใหม่ที่ต้องการย้ายไปใช้บริการ เป็นรหัสเฉพาะเบอร์ของท่าน ใช้ยื่นสมัครแทนเบอร์อื่นไม่ได้ โดยหากท่านเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยลงทะเบียนซิมไว้ และไม่มียอดค้างชำระกับค่ายมือถือที่ใช้งานอยู่ (กรณีระบบรายเดือนเท่านั้น) เมื่อกด *151* พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) # และโทรออกแล้ว ก็จะได้รับรหัสแสดงตนภายใน 10 นาที
โดยรหัสแสดงตนที่ได้รับทาง SMS สามารถใช้ยื่นสมัครโอนย้ายที่จุดให้บริการของรายใหม่ได้ภายในวันที่ได้รับรหัส หากต้องการไปยื่นสมัครโอนย้ายในวันถัดไป ให้กดขอรหัสแสดงตนใหม่
หากเช็คสิทธิและไม่ได้รับรหัสแสดงคน ควรทำอย่างไร
หากเช็คสิทธิโดยการกด *151* พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) # และโทรออก และไม่ได้รับรหัสแสดงตน ท่านจะได้รับข้อความ SMS แจ้งสาเหตุการติดเงื่อนไข
เช่น หมายเลข 089-XXX-XXXX ไม่สามารถย้ายค่ายได้ เพราะข้อมูลผู้จดทะเบียนไม่ถูกต้อง / ค้างชำระค่าบริการ กรณีมีข้อสงสัยติดต่อ Call center ฟรี
จากนั้นท่านควรติดต่อกับ call center ค่ายเดิมเพื่อสอบถามข้อมูล และจะได้รับทราบคำแนะนำในการแก้ไข
กรณีคนต่างชาติสามารถสมัครย้ายค่ายได้หรือไม่
กรณีเป็นคนต่างชาติก็สามารถเช็คสิทธิได้ฟรีก่อนสมัครย้ายค่ายและเพื่อขอรับรหัสแสดงตนได้ โดยการส่ง SMS หมายเลข 4444151 และให้ส่ง “เลขหนังสือเดินทาง” หรือ “เลขใบสำคัญคนต่างด้าว” โดยหากเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยลงทะเบียนซิมไว้ และไม่มียอดค้างชำระกับค่ายมือถือที่ใช้งานอยู่ (กรณีระบบรายเดือนเท่านั้น) จะได้รับรหัสแสดงตนภายใน 10 นาที เพื่อนำไปยื่นสมัครขอย้ายค่ายได้เช่นเดียวกัน
ระบบเติมเงินย้ายค่ายได้หรือไม่
ผู้ใช้บริการทั้งระบบเติมเงินและรายได้เดือนสามารถย้ายค่ายได้โดยมีขั้นตอนการย้ายค่ายเหมือนกัน กรณีระบบเติมเงิน จะไม่สามารถโอนเงินคงเหลือในบัตรเติมเงินไปค่ายใหม่ได้ ท่านมีสิทธิขอเงินที่เหลือในบัตรเติมเงินคืน หรือขอคำแนะนำของค่ายเดิม
ย้ายค่ายใช้เวลากี่วัน
เมื่อนำรหัสแสดงตน พร้อมทั้งบัตรประชาชนฉบับจริง และแจ้งเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการย้ายค่าย ณ จุดให้บริการของค่ายใหม่ ท่านจะสามารถใช้งานกับค่ายใหม่ได้ภายในเวลา 2 วันทำการ หากยื่นสมัครกับค่ายใหม่ก่อนเวลา 15.30 น.
สมัครย้ายค่ายแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ทำอย่างไร
หากมีการยื่นสมัครย้ายค่ายกับรายใหม่แล้ว สามารถยกเลิกได้สะดวก โดยกด *151*0 พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) ที่ใช้สมัครตอนย้ายค่าย # และโทรออก โดยจะต้องยกเลิกภายในวันที่ยื่นสมัครโอนย้ายค่ายกับรายใหม่ หลังจากนั้น จะได้รับ SMS ยืนยัน
หากเป็นคนต่างชาติ สามารถส่ง SMS หมายเลข 444151 และให้ส่ง “เลขหนังสือเดินทาง” หรือ “เลขใบสำคัญคนต่างด้าว” ที่ใช้ยื่นสมัครตอนย้ายค่าย
การย้ายค่ายไม่ได้มีสาเหตุอะไรบ้าง
หากต้องการทราบข้อมูล กด *151*9# จะได้รับข้อมูลทาง SMS
ติดต่อ Call center
โทร 1187

 

**อย่าลืม !!! ตรวจสอบสิทธิ ก่อนไปย้ายค่าย ง่ายๆ กด *151* เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) # และโทรออก ฟรี สะดวก ไม่เสียเวลา **

ย้ำ !!! กด *151* เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขบัตรที่เคยใช้ลงทะเบียนซิม) # และโทรออก เป็นเพียงการตรวจสอบสิทธิและได้รับรหัสแสดงตน ไม่ใช่การสมัครย้ายค่าย