MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

การตั้งค่า 3G

วิธีการตั้งค่า APN ของ IPhone


1-2. เข้าไปที่ ตั้งค่า >> เข้าไปที่ Cellular3-4. เข้าไปที่ ตัวเลือกข้อมูล Cellular >> เครือข่ายข้อมูล Cellular5-6. ในช่อง APN ให้ใส่คำว่า internet >> ในช่อง ชื่อ ให้ใส่คำว่า myworld(ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)4. หลังจากนั้น ทำการปิดเปิดเครื่อง 1 ครั้ง

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป (General) > เลือกเมนูเครือข่ายมือถือ(mobile networks)2. เลือก เปิด Data และ roaming >เลือกเมนูชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names) >เลือกสร้างชื่อแอคเซสพอยท์ใหม่(New APN)


1. ไปที่ การตั้งค่า >


2. ไปที่ Cellular > Data Connection


3. เลือก เพิ่มการกำหนดค่า APN


4. ใส่ค่า APN ตามที่ต้องการ


5. Name : Myworld


APN : internet