MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

Download

1. แบบฟอร์มสมัครโปรทุกแพ็คเกจ
2. แบบฟอร์มคำขอโอนย้าย
3. แบบฟอร์มยกเลิกขอโอนย้าย
4. แบบฟอร์มคำขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
5. คำแนะนำในการดาวน์โหลดแบบพิมพ์
* สำหรับผู้ที่จะทำการดาวน์โหลดแบบพิมพ์ จำเป็นจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก Link ด้านล่างนี้
 Acrobat Reader 9.0.0     (สำหรับ Microsoft Windows XP ขึ้นไป และสามารถใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ)
* ขอแนะนำให้ใช้ Adobe Reader เวอร์ชั่น 5.0.5 ขึ้นไป
* กรณีที่ในเครื่องที่ใช้งานมีการติดตั้ง Adobe Acrobat Professional อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Reader เพิ่มอีก
* สำหรับโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ไม่สามารถนำมาให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ Download ไปได้เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
* โปรแกรม Adobe Reader มีขีดความสามารถดังนี้
สามารถแสดงผลไฟล์นามสกุล .pdf และสามารถป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ได้
สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
ไม่ สามารถบันทึก (Save) ข้อมูลที่ป้อนลงในช่องว่างเก็บไว้ได้ ทำได้ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Professional
* ถ้าหากท่านใดที่ติดตั้ง Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดลงไปแล้ว แต่ยังติดปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยลงในแบบพิมพ์ หรือ ป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยลงในช่องว่างไม่ได้เลยให้ลองตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้
คลิกเมนู Help -> Check for updates now… -> จากนั้นโปรแกรมจะเช็คว่าได้ติดตั้ง Multilanguage Support แล้วหรือยังถ้ายังให้ทำการ Update เข้าไปด้วย โดยทำตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อไป
6. คำแนะนำในการกรอกข้อมูล
สำหรับผู้ที่ทำการดาวน์โหลดแบบพิมพ์ หรือแบบเขียนด้วยลายมือ ลูกค้าจะต้องทำการเซ็นลายมือชื่อก่อนที่จะทำการส่งมาให้บริษัท ซึ่งการส่งเอกสารกลับมายังบริษัทนั้นลูกค้าสามารถส่งได้หลายช่องทางดังนี้
1.  ส่งมาตามที่อยู่นี้ :383-385 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
2.  ติดต่อสอบถามเพื่อจัดส่งเอกสารผ่านไลน์โทร 1187
3.  ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลล์ admin@myworld3g.com
7. ดาวน์โหลดโปรแกรม 2 แชะ
8. การใช้งานเอกสารต่างๆ