MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

ขั้นตอนการใช้งาน

1. การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
ท่านต้องทำการติดต่อมายัง 1187 MYworld Contact Center หรือเว็ปไซท์ https://globalsim.myworld3g.com/myaccountเพื่อติดต่อขอซื้อเครดิตการใช้งาน MYworld Global SIM ในต่างประเทศ หรือตรวจสอบสถานะเครดิตพร้อมใช้งานก่อนเดินทาง
การซื้อเครดิตใช้งาน เริ่มต้นที่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถชำระเงินโดย หักบัตรเครดิต หรือโอนเงินเข้าบัญชีของบรัษัทฯ
กรณีท่านใช้งานไม่หมด บริษัทฯ จะนำเครดิตคงเหลือจากการใช้งานเป็นค่าบริการภายในประเทศ จนกว่ามูลค่าที่เหลืออยู่หมด
กรณีท่านใช้เครดิตหมด ระหว่างการเดินทาง โดยไม่เติมเงินแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการในเวลาที่เหลืออยู่ แต่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอเติมเครดิตเพิ่มได้
2. การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน
หากท่านต้องการเปิดใช้บริการรับสายเบอร์เดิม ให้ท่านทำการโอนสายทั้งหมดจากหมายเลข MYworld ไปยังหมายเลขสำรองที่ 2 โดยตั้งค่าโทรศัพท์ของท่าน ก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังต่อไปนี้
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู การทำการโรมมิ่ง (Roaming)
เลือกคำสั่ง เดินทางไปต่างประเทศ (Leaving Thailand) หรือกด *21*021067416# โทรออก
ขณะนี้ โทรศัพท์ของท่านได้ถูกกำหนดค่า ให้โอนสายทั้งหมดที่ใครก็ตามโทรมายังหมายเลขหลัก MYworld ไปยังหมายเลขสำรอง เมื่อท่านเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง
หากโทรศัพท์ของท่านรองรับการตั้งค่าเครือข่ายตั้งแต่ 2G 3G และ4G ท่านต้องตั้งค่าเครือข่ายเป็น 3G เท่านั้น เพราะซิมการ์ดนี้ใช้งานในแบบ 3G เพียงอย่างเดียว
กรณีที่ท่านไม่ได้ตั้งค่าการโอนสายไว้ ท่านจะไม่สามารถรับสายจากประเทศไทยได้
3. การตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ เมื่อถึงสนามบินประเทศปลายทาง
เมื่อท่านถึงประเทศปลายทางแล้วเปิดโทรศัพท์ เครื่องของท่านจะพยายามจับสัญญาณเครือข่ายประเทศปลายทาง
หากโทรศัพท์ของท่านยังคงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบค่าต่างๆ ในโปรแกรมดังต่อไปนี้
การตรวจสอบสถานะซิมหมายเลขสำรอง
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู ‘การตั้งค่า’ หรือ Settings
เลือกเมนู ‘ประเทศ’ หรือ Country
เลือกคำสั่ง Global
การตรวจสอบสถานะเครือข่ายแบบ 2G/3G
หากโทรศัพท์ของท่านยังยังคงไม่สามารถรับสัญญาณเครือข่ายประเทศปลายทางได้ ให้ทำการปิด-เปิดการเชื่อมเครือข่ายด้วยการปิด-เปิด ‘โหมดเครื่องบิน’ หรือ Airplane Mode
4. การรับสาย โทรกลับประเทศไทยและติดต่อ 1187
การรับสายจากประเทศไทย
ผู้ที่ต้องการติดต่อท่าน จะโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์หลัก MYworld Global SIM
ระบบทำการโอนสายทั้งหมดไปยังเลขหมายสำรอง MYworld Global SIM
ที่โทรศัพท์ท่านจะปรากฎหมายเลข +66XXXXXXXXXX แสดงให้ท่านทราบว่ามีสายเข้า
กดรับสายและเริ่มสนทนา อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 6 บาทต่อนาที
การโทรกลับประเทศไทย
ท่านเลือกชื่อผู้ติดต่อจากบัญชีรายชื่อ หรือ Phone Contact
ก่อนโทรออกให้แก้เลขหมายให้อยู่ในรูปแบบ +66XXXXXXXXXX แล้วกดโทรออก
ระบบจะทำการตัดสาย แล้วโทรกลับมายังโทรศัพท์ของท่าน ให้ท่านรับสายแล้วรอโทรศัพท์ปลายทางรับสายและเริ่มสนทนา อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 6 บาทต่อนาที
การติดต่อ 1187 MYworld Contact Center
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู ‘Support’
เลือกคำสั่ง Call Customer Care
การติดต่อ MYworld Contact Center แบบโทรโดยตรง ท่านสามารถกดหมายเลข +6621068940 เพื่อโทรกลับมา ได้เช่นเดียวกัน
5. การโทรภายในประเทศปลายทาง
กดเลขหมายปลายทางให้อยู่ในรูปแบบ +XXXXXXXXXX แล้วกดโทรออก
ระบบจะทำการตัดสาย แล้วโทรกลับมายังโทรศัพท์ของท่าน ให้ท่านรับสายแล้วรอโทรศัพท์ปลายทางรับสายและเริ่มสนทนา อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 6 บาทต่อนาที
6. การส่งข้อความสั้น หรือ SMS
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู บริการอื่นๆ (Other Service)
เลือกเมนู ‘ส่งข้อความ’ หรือ Send SMS
ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งในรูปแบบ +XXXXXXXXXX
ใส่ข้อความที่ต้องการส่ง
ระบบจะแจ้งสถานะการส่งเสร็จสมบูรณ์
7. การใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศปลายทาง
หากท่านไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โปรดตรวจสอบค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าเครือข่ายเป็น 3G หรือไม่
ค่า APN Name ต้องตั้งค่าชื่อ chili เท่านั้น
8. การตรวจสอบเงินคงเหลือ และการเติมเครดิต
การตรวจสอบเงินคงเหลือ
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ (Check Balance)
การเติมเครดิต
ไปที่โปรแกรม SIM Toolkit
เลือกเมนู เติมเงิน (Topup)
เลือกประเภทการเติมเงิน คูปอง (Cupon) หรือ บัตรเครดิต (Credit Card)
9. การกำหนดค่าต่างๆ เมื่อกลับมายังประเทศไทย
โทรศัพท์ของท่านจะจับสัญญาณเครือข่าย MYworld
ไปที่ SIM toolkit
เลือกเมนู การทำโรมมิ่ง (Roaming)
การยกเลิกค่าการโอนสายไปยังหมายเลขสำรอง ให้กด ##21# แล้วโทรออก