MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

Global SIM ทำงานอย่างไร?

ซิมการ์ดอัจฉริยะนี้มีการฝังโปรแกรมการเลือกสัญญาณโทรศัพท์อยู่ภายใน รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานของท่าน ทั้งหมดท่านสามารถควบคุมและสั่งงานผ่านโปรแกรมภายในนี้ ที่ถูกเก็บไว้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่เรียกว่า SIM toolkit สามารถเรียกใช้งานได้จากโทรศัพท์ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ

ยี่ห้อมือถือ ตำแหน่งโปรแกรม Global SIM ยี่ห้อมือถือ ตำแหน่งโปรแกรม Global SIM
IPhone Android
Windows Nokia
Blackberry Symbian

โปรแกรมนี้จะทำงานแบบอัตโนมัติดังนี้

1. เมื่อโทรศัพพท์ถูกใช้งานในประเทศไทย ซิมการ์ดจะถูกตั้งค่าเป็นซิมหมายเลข 1 หรือจับสัญญาณเครือข่าย MYworld3G

2. เมื่อโทรศัพท์ถูกใช้งานในต่างประเทศ ซิมการ์ดจะถูกตั้งค่าเป็นซิมหมายเลข 2 หรือจับสัญญาณเครือข่ายประเทศปลายทาง